Archive

Monthly Archives: September 2014

Our Connection exhibition has opened at Rhyl Library Gallery, Denbighshire – thank you to the gallery staff for displaying it so well. The gallery is open Mon-Fri 10-5 (closed 1-2) and Sat 10-12.30 and is located in Rhyl Library within a stone’s throw of the beach! It runs until 22 November. www.denbarts.wordpress.com

Gwenllian by Bethan M Hughes

Gwenllian by Bethan M Hughes

Quilts by Judith Barker, Bethan M Hughes and Judy Fairless

Quilts by Judith Barker, Bethan M Hughes and Judy Fairless

Quilts by Mags Ramsay, Sandra Wyman, Judy Stephens, Judith Barker and Bethan M Hughes

Quilts by Mags Ramsay, Sandra Wyman, Judy Stephens, Judith Barker and Bethan M Hughes

Quilts by Jennie Durkin, Bethan M Hughes and Judith Barker

Quilts by Jennie Durkin, Bethan M Hughes and Judith Barker

Quilts by Dorothy Russell, Sandra Wyman, Millie Thomas and Dorothy Russell

Quilts by Dorothy Russell, Sandra Wyman, Millie Thomas and Dorothy Russell

Quilts by Gwenda Williams and Millie Thomas

Quilts by Gwenda Williams and Millie Thomas

Advertisements

Our Connection exhibition closes in Llanidloes this weekend – and moves on to Rhyl Library Gallery. Here’s the invitation to the opening night there on September 26th at 6.00pm – you’re welcome to join us. Denbighshire Arts Service which runs the gallery programme has a blog at www.denbarts.wordpress.com. It’s also Helfa Gelf Open Studios in north Wales this month so you may be interested in visiting other artists’ studios too www.helfgelf.co.uk.

Mae ein arddangosfa Cysylltiad yn dod i ben yn Llanidloes y penwythnos hwn – ac yna’n symud ymlaen i Oriel Llyfrgell y Rhyl. Dyma’r gwahoddiad i’r agoriad ar Fedi 26ain am 6.00pm – croeso cynnes i chi ymuno hefo ni. Mae gan Wasanaeth Celf Sir Ddinbych, sy’n rhedeg rhaglen yr oriel, blog yma www.celfdinb.wordpress.com. Mae hi hefyd yn Helfa Gelf yng ngogledd Cymru y mis hwn gyda chyfle i ymweld a stiwdios artistiaid eraill www.helfagelf.co.uk.

PV-Cwilt-Cymru_V2-1PV-Cwilt-Cymru_V2-2