Traces/Olion: Margaret Ramsay

Mags website 1

Fleet Mud Flats          Shorelines          Indigo Ripples

Memories of marks left by the action of water movement on sand and mud. Inspired by the transitional intertidal zones halfway between sea and shore along the Fleet (Dorset). Interpreted  using indigo arashi shibori which itself retains the  traces of  pleats and folds  from wrapping fabric around a pole for dyeing.

Atgofion am olion symudiadau dŵr ar dywod a llaid. Wedi eu hysbrydoli gan y llain symudol rhwng dau lanw, rhwng y môr a’r lan ar hyd afon Fleet (Dorset). Wedi eu dehongli gyda shibori indigo arashi sydd ei hun yn cadw olion o blygiadau o rwymo defnydd o gwmpas polyn i’w lifo.

 

Hidden Fractures

Inspired by accidental marks on cloth reminiscent of bone fractures and dislocations revealed through X-Rays and MRI scans. Detection depends on the interpretation of the viewer.

Wedi’w ysbrydoli gan farciau damweiniol ar ddefnydd oedd yn f’atgoffa o doriadau ac anafiadau esgyrn a ddatgelir gan belydr-x a sganiau MRI. Mae eu darganfod yn dibynnu ar ddehongliad y gwyliwr.

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: