Traces/Olion: Dorothy Russell

Dorothy website

 Transient

Thoughts put into writing are a frequent theme in my work.

The letters and documents of the past allow us a glimpse into other peoples’ lives but they are fleeting, trapped in the experiences and understanding of their own era. Writing fades with time and hides some of its secrets. Hand written passages are personal and we feel a desire to read them, while experiencing some guilt at the impropriety of prying into other peoples’ private thoughts.

The past chases us down the years.

Painted/Printed/Foiled/Stitched/Quilted

Byrhoedlog

Mae meddyliau ar ffurf ysgrifennu yn aml yn thema  yn fy ngwaith.

Mae lythyrau a dogfennau’r gorffennol yn rhoi cipolwg inni i mewn i fywydau pobl eraill, ond maent yn ddiaros, wedi eu caethiwo ym mhrofiadau a dealltwriaeth eu cyfnod eu hunain. Mae ysgrifen yn pylu gydag amser ac yn cuddio rhai o’i chyfrinachau. Mae darnau o lawysgrifen yn bersonol ac rydym yn awyddus i’w darllen, tra’n teimlo peth euogrwydd wrth sbecian yn amhriodol i mewn i fywydau preifat pobl eraill.

Mae’r gorffennol yn ein ymlid trwy’r oesau.

Paent/Argraffu/Euro/Pwyth/Cwiltio

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: