Traces/Olion: Georgina Newson

Beautiful Surfaces Georgina

Beautiful Surfaces

Nietzsche once said, in a note to a friend, that ‘there are no beautiful surfaces without a terrible depth’. This pithy, almost throwaway, line, serves to demonstrate its own truth.

In this piece, the imagery speaks of the beautiful surfaces we present to the world which bear beneath them the traces of every encounter, and every experience, be they wonderful or terrifying.  I once thought of my own mark made on the world as akin to footsteps in the sand – washed away and disappearing without trace on the next tide.  Now I know that I hold traces of, and can be traced within, many beautiful surfaces.

 

Dywedodd Nietzche unwaith, mewn nodyn at ffrind, nad oes arwynebau hardd heb ddyfnder dychrynllyd. Mae’r linell fachog, bron ddi-feddwl, hon yn amlygu ei gwirionedd ei hun.

Yn y darn hwn, mae’r delweddu yn sôn am yr arwynebau hardd rydym yn cyflwyno i’r byd sy’n cario odditanynt olion o bob cyfarfod, a phob profiad, boed yn wych neu’n ddychrynllyd. Unwaith meddyliwn fod fy ôl fy hun ar y byd yn debyg i olion traed ar dywod – yn cael eu golchi ymaith ac yn diflannu gyda’r llanw nesaf. Bellach rwy’n gwybod fy mod yn dal olion sawl arwyneb hardd, ac fy mod i’w canfod ynddynt.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: