Traces/Olion: Bethan M Hughes

Traces detail draft photo

Gadael ôl

(Leaving marks)

 

We leave our marks wherever we tread. Those who came before us left their own marks. The land itself leaves its mark.

Dykes and ramparts, borders and boundaries, footpaths and roads: visible, and hidden, marks in the landscape, and on the map.

The iron-rich shale stones of the hills leave their own black marks.

So needle and thread leave marks, visible and hidden.

Inspired by the landscape of my home –  Bryniau Clwyd and their Iron Age hillforts.

[Silk organza marked by stones; hand dyed vintage cotton; hand-stitched silk thread]

 

Gadawn ein holion ble bynnag y troediwn. Gadawodd y cenedlaethau o’n blaenau eu holion hwythau. Mae’r tir ei hun yn gadael ei hôl.

Cloddiau a muriau, ffiniau a therfynau, llwybrau a ffyrdd: marciau gweladwy, a chuddiedig, ar y tirlun, ac ar y map.

Mae cerrig shâl llawn haearn o’r bryniau yn gadael eu holion duon eu hunain.

Felly mae nodwydd ac edau yn gadael olion, gweladwy a chuddiedig.

Wedi ei ysbrydoli gan dirlun fy mro – Bryniau Clwyd a’u bryngaerau o’r Oes Haearn.

[Organza sidan wedi ei farcio gan gerrig; hen gotwm wedi ei lifo â llaw; edau sidan wedi ei bwytho â llaw]

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: