Traces / Olion: Sandra Wyman

Timeline                         Nature/Nurture

 Sarah Thomas      Gwyneth Thomas      Vera Davies

 We all carry traces of our ancestors in our DNA. We also carry other traces – characteristics, skills, behaviours, strengths and weaknesses handed down from one generation to another. These pieces examine how such traces have been handed down through the female line in my own family.

Cottons & silk organza hand dyed and dye-painted by me; transfer adhesive painted with acrylic; free machine quilted.

 

Cariwn oll olion ein hynafiaid yn ein DNA. Cariwn olion eraill hefyd – nodweddion, sgiliau, ymddygiad, cryfderau a gwendidau, a drosglwyddir o un genhedlaeth i’r nesaf. Mae’r darnau hyn yn edrych ar sut mae olion o’r fath wedi trosglwyddo i lawr trwy linach fenywaidd fy nheulu.

Cotwm ac organza sidan wedi eu llifo a’u peintio gen i; glud trosglwyddadwy gyda phaent acrylic; cwiltio peiriant rhydd.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: