Cwilt Cymru is an exhibiting group of contemporary quilters living in Wales, or having a connection with Wales. We came together for the Celtic Fringe exhibition Spirit of the Celts 2011. We have toured exhibitions to venues in Wales, England, Scotland, Northern Ireland and France.

Grwp arddangos o gwiltwyr cyfoes sy’n byw yng Nghymru neu sydd a chysylltiad a Chymru, yw Cwilt Cymru. Daethom at ein gilydd ar gyfer arddangosfa Celtic Fringe o’r enw Spirit of the Celts yn 2011. Rydym wedi teithio arddangosfeydd i leoliadau yng Nghymru, Lloegr, yr Alban, Gogledd Iwerddon a Ffrainc.

Members / Aelodau

Judith Barker

Bethan M. Hughes

Dorothy Russell

Judy Stephens

Millie Thomas

Judy Fairless

Margaret Ramsay

Sandra Wyman

Georgina Newson

Ann White

Former members and guest artists

Janine H Jones

Gwenda Williams

Jennie Durkin

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: